E-BERK MİKRO SERİSİ İLE PROJELERİNİZDE İÇİNİZ RAHAT EDECEK

Gelişen ülkemizde şehirleşmenin ve nüfusun artmasının yaratmış olduğu alt yapı ya da mevcut alt yapının yetersizliğinden dolayı revizyon ihtiyacı artmaktadır. Alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması için yeni hatların oluşturulması ya da mevcut sistemin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemler birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Aç-Kapa, Hendek / Kanal Kazısı ve Mikrotünel uygulamaları alt yapı ihtiyacını karşılamakta kullanılmaktadır. Mikrotünel yöntemi diğer yöntemlere göre birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Eski yöntemlere göre daha hızlı ve hassas ilerleme gibi özelliklerin yanında personel ihtiyacı, karbon emisyonu, gürültü, kirlilik, titreşim ve tabiata verdiği zararlar çok daha azdır. Boru itme makinesi yeryüzünde açılan küçük bir şaftta toprağı kazan ve kazdığı toprağı (pasa) yeryüzüne aktarabilen bir kazı makinesidir. Bu makinenin ilerlemesini sağlayan itme istasyonu sayesinde makinenin arkasına yerleştirilen boru, itki silindirleri tarafından itilir ve bu durum makinenin kazı yapmasını sağlamaktadır.

EM 2301 ASYA MTBM

E-BERK Mikro serisi ile yaşamı kolaylaştırın.E-Mikro serisi mikro tünel uygulamalarında projelerinize özel olarak tasarlanmaktadır. Sınırlı şaftlar için özel itme istasyonları ile dar alanlarda yüksek kapasitelerde güç elde edebilirsiniz. E-Mikro serisi farklı jeolojik formasyonlarda yüksek verim almanızı sağlamaktadır. Yumuşak, sert ve karışık zeminler için özel olarak tasarlanan kesici kafalar ve destek sistemi ile her koşulda sorunsuz ilerleme elde edebilirsiniz. E-Mikro serisi ile yaşanabilecek bütün zorlukların üstesinden gelmek mümkündür. Edindiğimiz tecrübeler ile proje formasyonunda yaşanabilecek bütün senaryolar oluşturularak tecrübeli mühendislerimiz tarafından arka destek sistemi tasarımı yapılmaktadır. Bu sayede beklenmedik bir formasyonda E-Mikro ile rahatça ilerleyebilirsiniz.

E-BERK, Tunus’ta Rades Soğutma Suyu İletim Projesinde kullanılmak üzere 2445 mm çapında bir EPB Mikro TBM (EM 2301 ASYA Mikro TBM) tasarlayıp üretti. Anadolu’ya benzer olarak, EM 2301 Asya Micro TBM, Türkiye’de de bu sınıfta üretilen ilk makinedir. Rades projesinin bir parçası olan EM 2301 Model Mikro Tünel Açma Makinesi (MTBM), proje için gerekli tüm ekipmanlar ile donatılarak Türk mühendisler tarafından yaklaşık 22 haftada özel olarak tasarlanmıştır.

  • Kazı Çapı : 2,45 m

  • Uzunluk : 10 m

  • Ağırlık : 36 Ton

  • Kurulu Güç : 650 kVA

  • Tork : 457 – 650 kNm

Yerleşim yerlerinin altında yapılması planlanan boru itme çalışmalarında zeminde göçük veya kabarmalar, yapılarda meydana gelen zararlar görülmektedir. Eski yöntemlerin uygulandığı bu tip yerlerde tahkimat yapılması, binaların boşaltılması, kara yollarının trafiğe kapanması vb. yöntemler uygulanmak zorundaydı. Yapılan bu çalışmalar ve sonucunda oluşan ya da oluşacak zararların düzeltmesi ya da önleminin alınması yüksek maliyetlerini de beraberinde getirmektedir.