Tünellere E-Berk damgası- 29.12.2017

Kendi üretimi tünel açma makinesiyle ülkeye milli gurur yaşatan E-Berk A.Ş. Türkiye’nin dünyada tünel açma makinesi üreten 8. ülke olmasına imkan sağladı. E-Berk olarak tünel açma makinesi üretiminde ulusal ve uluslararası marka olmayı hedeflediklerini anlatan E-Berk Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru,  dünyada ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yerli üretimin ülke için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini dile getiren Özüdoğru, “Yerli üretim kadar, yerli tüketim de şart. Yerli üreticilerin yaşayabilmesi için öncelikle tüketimin de yerli olması gerek” dedi.

Yerli üretiminden AR-GE çalışmalarına kadar E-Berk’in başarılarını anlatan Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, sorularımızı cevaplandırdı.

– E-BERK kuruluşundan ve faaliyet alanlarından bahseder misiniz? 

E-BERK Makina ve Metalurji A.Ş., 12 yıldır tünel açma makinelerinin kesici-sıyırıcı yedek parça sağlayıcısı olarak çalışıyor. Kurulduğu günden bugüne ABD’den, Rusya’ya, Hindistan’a, Çin’e dek 4 kıtada 24 ülkeye dış satım yaptık. Bunun yanı sıra, değişik yer yapısı koşullarına uygun her tür tünel açma makinesinin yenilenmesini, istenilen çap ve ölçülerde aksam ve parçalarının üretimini yapıyoruz. E-BERK Makina ve Metalurji A.Ş., izlediği bu yolda Türkiye’nin tünel sektöründe en önemli kuruluşlarından biri oldu. Aynı zamanda alt yüklenicisi olduğumuz toplam 34 bin metre TBM kazı işi bulunan 3 değişik tünel yapım projelerinde bir tanesi de ilk yerli tünel açma makinamız ‘Anadolu’ ile 4 değişik Tünel Açma Makinesi ile kazı çalışmaları sürdürülüyor. Vizyonumuz; yalnızca ülkemizde değil, yeryüzü genelinde bu alanda öncü ve önder kuruluş olmak. Gerek üretim hattımızda, gerek saha çalışmalarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerinden ödün vermiyoruz.

– E-BERK Türkiye’de ilkleri başaran bir firma. Bunun altında yatan en büyük etken nedir? 

Tünelcilik alanı yerleşik bazı markalarca paylaşıldı. Bunların arasından sıyrılıp bir marka oluşturabilmek için ürünlerinizin onların ürünlerinden daha iyi, daha yenilikçi ürünler olması gerekiyor. ‘Ben de tıpkısını ürettim’ diyerek farklılığı olmayan ürünler üretip pazara girmeniz çok zor. Fiyatı düşük tutarak belki bir süreliğine girersiniz, ancak kısa bir süre sonra ucuzcu bir kuruluş sizi pazardan siler. O yüzden bizim pazara kalıcı olarak girmemizin bir tek yolu vardı: Yüksek nitelikli ve yenilikçi ürünler üretmek. İlk günden bu yana E-BERK, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vererek bunu başardı.

AR-GE OLMAZSA OLMAZ

– AR-GE çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? 

Üretimini yaptığımız tünel açma makinesi yedek parçaları yenilikçiliğe açık, araştırma ve geliştirmenin olmazsa olmaz olduğu bir konu. Tünel açma makinesi üretimi 12 ayrı mühendislik disiplinini kapsıyor. Kuruluşumuz içinde Ar-Ge birimi çalışmalarını sürdürüyor. Ar-Ge Merkezi Kurulumu için de başvuru yapıldı. Eğitime önem veren E-BERK, lisans eğitimli Ar-Ge personellerinin Yüksek Lisans yapmasını destekliyor. Tez konularının projeyle ilgili olması amaçlanırken, 3 yıl içerisinde de Ar-Ge mühendislerinin Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları hedefleniyor.

– E-BERK,  kendi üretimi ilk makinesini 10 Mayıs 2017’de üretim hattından indirdi. Bu, müthiş bir başarı. O gün neler hissettiniz? 

O gün, bu başarının ülkemiz, yerli üreticiler ve E-BERK için ne denli önemli olduğunu daha iyi anladık. Gösterilen ilgi ve aldığımız olumlu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu bize gösterirken, güç verdi. E-BERK, Tünelcilik sektöründe elde ettiği bilgi, birikim ve deneyimlerini ilk yerli Tünel Açma Makinesi üretme aşamasına taşıdı. Şimdi de aynı kalite ve yenilikçilik anlayışıyla Tünel Açma Makinesi üretiminde de yakalayacağız. Üretilen bu ilk Türk Tünel Makinesi ile Türkiye yeryüzünde 8. Tünel Açma Makinesi üreticisi ülke olduk. E-BERK, Tünel Açma Makinesi üretiminde de ulusal ve uluslararası marka olmayı ve dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi öncelikli hedef olarak belirledik.

KKTC’YE SU TÜNELİ

– E- BERK’in yeni aldığı taahhütlerden bahseder misiniz? 

Birkaç yapım kuruluşuna Tünel Açma Makinesi sağlanması konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Tünel Açma Makinesi yedek parçası konusunda da, yakın zamanda Beyaz Rusya’da Minsk Metro’sunun yapımında kullanılmak üzere yine bizim ürünlerimiz yeğlendi. Hindistan’daki Mumbai Metro’su için yeni ürün siparişi aldık. Bunlar dışında yurt içinde de yedek parça yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Tünel Yapım işinde Kıbrıs’ta 5700 metre uzunluğunda bir tünel işini alt-yüklenici olarak alıyoruz. ‘KKTC Güzelyurt ve Meserya Ovası Sulaması İletim Yapıları Yapım İşleri’ kapsamında yapılacak tünelin amacı, Türkiye’den gelen suyu Güzelyurt ve Mesarya’ya iletmek olacak.

250 MİLYON AVRO DIŞALIM YAPIYORUZ

– Tünel açma makineleri için Türkiye dışarıya ne kadar para ödüyor? 

Yurtiçinde metro, hızlı tren tünelleri, karayolu tünelleri, atık su, iletim ve deniz altı tünelleri, hidroelektrik santral tüneller, boğaz altı geçiş, üç katlı tünel projeleri vb gibi tünellerde kullanılan bu makineler için yıllık ortalama 250 Milyon Avro’luk dışalım yapılıyor. Hem ülkenin coğrafi yapısı, hem de kişi sayısı milyonlara ulaşan kentlerde toplu taşımın büyük bir gereksinim olarak ortaya çıkması, Türkiye’de çok sayıda tünel yapımını kaçınılmaz kılıyor. Bu tünellerle ülkemizin altyapısı çağ atlıyor, ancak aynı zamanda ne yazık ki bu yolla her yıl yüzlerce milyon avro yurt dışına akıyor. Bunun nedeni bu tünelleri açmada kullanılan makinelerin neredeyse tamamının yurtdışından ve özellikle de Almanya’dan gelmesi. Üstelik ülkemize giren bu makinelerin çoğunluğu ikinci el makineler. İşte bu yüzden, tünelcilik alanında da yerli üretim çok önemli.

KALİTE İÇİN GELİŞTİRMEK ZORUNDASINIZ

– Endüstri 4.0 E-BERK’i nasıl etkileyecek? 

Uluslararası pazarlarda var olabilmek ve gelişebilmek için verimliliğinizi ve kalitenizi yüksek tutmak, geliştirmek zorundasınız. Biz 4.0’u bu çerçevede bir araç olarak görüyoruz ve 4.0 için çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.

– Sanayi de milli üretim çok konuşulan bir konu. Siz neler söylersiniz? 

Alışılagelmiş bir söylem olması şu sözlerin değerini düşürmüyor: Milli üretim çok önemli çünkü ülkenin parası yurtdışına akmıyor, çevrenize akıyor. Böylece çevrenizdekilerin alım gücü artıyor. Çevrenizde, ülkenizde kalan paranın, uzaklara, Almanya’ya akan paraya göre size geri dönme olasılığı çok yüksek. Üstelik de ülkenizdeki pazarda üretilen teknolojinin niteliği yükseliyor. Bu da ülkenizin uluslararası rekabetçiliğini artırıyor, dış satımının artmasını sağlıyor.

BORU İTME MAKİNASI ÜRETECEĞİZ

E-BERK kuruluş olarak yoğun bir biçimde Tünel Açma Makinesi ile tünelcilik konusuna yoğunlaşmış bir kuruluş. Yeni ürün çalışmalarımız da bu çerçevede yer alıyor. Örneğin AR-GE ve ürün geliştirme birimlerimiz hendekler kazmadan kent içinde boru döşemeye yarayan ‘Boru İtme Makinesi’, tünellerde çalışan bir tür kamyon diyebileceğimiz ‘Çok İşlevli Araç’lar (Multi Service Vehicle) konusunda da ürünler geliştiriyorlar. Yakında onlar da ürünlerimiz arasında yerini alacak.

ULUSAL ÜRETİMİN SAYGINLIK YÖNÜ DE VAR

Ulusal üretimin ekonomiye sağladığı katkının yanı sıra, işin bir de ülke için saygınlık yönü var. Ulus olarak yeryüzündeki saygınlığınız, öyle ya da böyle ne ürettiğinizle çok ilintili. Uluslararası pazarda sattığı ürünler sınırlı olan, marka sayısı az olan ülkelerin saygınlığı da az oluyor. Saygınlık ek ürünlerin satışını da sağlıyor. Uluslararası pazarlarda tüketiciler, yeni bir ürün alacakları zaman, tanımasalar bile, ‘üretici’ olarak bilinen bir ülkenin ürününü yeğliyorlar.

Örneğin ürettiğimiz ilk yerli Tünel Açma Makinesi E-3301 ‘Anadolu’da kullanılan 800 KVA’lik trafo, bu kapsamda üretilen bir üründür. Ulusoy Elektrik ile yaptığımız çalışmayla ülkemizde daha önce ancak büyükçe bir kulübe boyutunda üretilebilen bu güçte trafo, bir Tünel Açma Makinesi’nin içine sığabilecek boyutlarda bir ürüne dönüştü. Böylece ülkemize yeni bir ürün kazandırdık. Farklı ülkenin üreticisi ikinci el ürünleri allayıp pullayıp ülkemize ‘yeni ürün’ gibi sokar ucuza satar ve bunlara izin verilirse, yerli üretim yaşamaz, yalnızca sözde kalır.  Ancak sonuçta Almanya ve öteki ülkelere para akışının önlenmesini, Türk devletinin bu konudaki tutumu, yüklenicileri yerli tünel açma makinelerini kullanma konusunda yönlendirmesi belirleyecek.

ALMANYA VE ABD İLE RAKİP DURUMDAYIZ

– Alanınız da hangi ülkelerle rekabet ediyorsunuz? 

Tünel Açma Makinesi yedek parçası alanında, uluslararası pazarlardaki öncelikli rakiplerimiz Almanya, İtalya ve Güney Kore. Pazara son yıllarda giren Çin kuruluşları düşük fiyatlara karşın kalite konusunda süreklilik gösteremedikleri için daha düşük oranda bize rakip oluyor. Tünel açma makinelerinde de Türkiye içinde özellikle pazarda çok baskın olan Almanya ve daha düşük oranda da ABD kaynaklı ürünler rakibimiz. Buna son yıllarda düşük fiyatlarla pazara giren Çin kaynaklı ürünleri de ekleyebiliriz. Genel olarak yeryüzünde Tünel Açma Makinesi üreten 7 ülke var. Çin’deki üreticiler kapsam dışı bırakılırsa, dört tane rakibi olan E-BERK, bu pazarda sözü geçen bir oyuncu durumuna dönüşmek için çalışıyor.

https://www.star.com.tr/guncel/tunellere–eberk-damgasi-haber-1291878/