Kamu Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Ürün Listesi

KAMU ALIMLARINDA 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FİYAT AVANTAJI SAĞLANMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜN LİSTESİ

SIRA

CPV KODU

KALEM ADI

TEKNOLOJİ SINIFI

3100

43613100

Kömür kesme makineleri aksam ve parçaları

Orta Teknoloji

3101

43613200

Kaya ve taş kesme makineleri aksam ve parçaları

Orta Teknoloji

3102

43614000

Tünel açma makineleri aksam ve parçaları

Orta Teknoloji

3103

43620000

Cevher işleme makineleri aksam ve parçaları

Orta Teknoloji

3104

43630000

Oyma makinesi aksam ve parçaları

Orta Teknoloji

3105

43640000

Hafriyat makineleri aksam ve parçaları

Orta Teknoloji

3106

43700000

Metalürji makineleri ve ilgili parçaları

Orta Teknoloji

3107

43710000

Metal haddeleme makineleri

Orta Teknoloji

3108

43711000

Metal haddeleme makinelerinin aksam ve parçaları

Orta Teknoloji

3109

43720000

Döküm makineleri

Orta Teknoloji

3110

43721000

Döküm makinelerine ait aksam ve parçalar

Orta Teknoloji

3111

43800000

Atölye ekipmanı

Orta Teknoloji

3112

43810000

Marangoz ekipmanı

Orta Teknoloji

3113

43811000

Taşlama tezgahları

Orta Teknoloji

3114

43812000

Testere tezgahları

Orta Teknoloji

3115

43820000

Ayakkabı imalatı ekipmanı

Orta Teknoloji

3116

43830000

Güç aletleri

Orta Teknoloji

3117

43840000

Demirci ustası ekipmanı

Orta Teknoloji

3118

44111400

Boyalar ve duvar kaplamaları

Orta Teknoloji

3119

44115210

Sıhhi tesisat sistemi malzemeleri

Orta Teknoloji

3120

44115500

Yağmurlama yangın söndürme sistemleri

Orta Teknoloji

3121

44115600

Yürüyen platformlar

Orta Teknoloji

3122

44141000

Kablo borusu

Orta Teknoloji

3123

44141100

Elektrik borusu

Orta Teknoloji

3124

44212210

Vinç kuleleri

Orta Teknoloji

3125

44318000

İletkenler

Orta Teknoloji

3126

44320000

Kablolar ve ilgili mamuller

Orta Teknoloji

3127

44321000

Kablolar

Orta Teknoloji

3128

44322000

Kablo aksesuarları

Orta Teknoloji

3129

44322100

Kablo boruları, kablo kanalları

Orta Teknoloji

3130

44322200

Kablo bağlantıları

Orta Teknoloji

 

* 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinin (c) bendinde;

 

“Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.” hükmü yer almaktadır.

https://dosyalar.kik.gov.tr/genel/Bilgilendirme_Dokumanlari/OrtaveYuksekTeknolojiliSanayiUrunleriListesi.pdf