İSKİ İstanbul Kücüksu-Beykoz Atık Su Tüneli Projesi’ndeki kazısını tamamlamış Robbins marka EPB tip 3.10 m çapındaki TBM ( Revizyondan sonra E-Berk olarak alt yüklenicisi olduğumuz Ergene Derin Deşarj İletim Tüneli Projesi’nde Ø2000 mm A Tüneli’nde 6380 m tünel açmada kullanılacaktır.)