Ürünler

Cutter Ring

Z

Ring’ler özel malzemelerden yapılmış olup farklı jeolojik koşullara uygun
(killi, alüvyonlu, granit, dolamit, bazalt, kalker vb.) farklı mukavemet özelliklerinde 12” büyüklüğünden başlayarak 21” büyüklüğüne kadar üretilmektedir.