REVİZYON

E-BERK, kullanılmış makinelerin bakım, yenileme, projeye uygun değişim işlemlerini yaparak, TBM’leri yeniden ve amaçlanan projede kullanılabilir duruma getirmektedir.